དཔལ་གཤེན་བསྟན་མཐའ་སྲུང་མཚོ་གླིང་དགོན་གྱི་རྟེན་གཙོ་སྐུ་བརྙན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ།

        དཔལ་གཤེན་བསྟན་མཐའ་སྲུང་མཚོ་གླིང་དགོན་གྱི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་རྫོགས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཀྱ...