སྨན་རིའི་དགེ་བཤེས་ཤེལ་ཞིག་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བླ་མ་ཁྲི་བཞེངས་གནང་བའི་མཛད་སྒོའི་གནས་བསྡུས།

गेसे तेन्जिन ङिमा होसेर रिन्पोछे काईगाउ,हुरिकोट युङडुङ डोदुललिङ गुन्बाको खेन्पोको गद्दी अाशन गरिएको ...