དྲང་སྲོང་རིག་སྨྲའི་ཁྱུ་མཆོག་ཡོངས་འཛིན་དཔོན་སློབ་རིན་པོ་ཆེ་སྡེར།

འཕན་འོ་མཚོ། ༡ གཡུང་དྲུང་གི་བཀའ་རྟགས་ཀླུབ་པའི་ཞྭ་དཀར་གྱི་དཔོན་གསས།། ཐོས་བསམ་གྱི་མཁའ་མཐར་སྙེག་པའི་ཐོལ་...