སྲིད་རྒྱལ་འབུམ་ཚོགས་ཆེན་མོའི་གསལ་བརྡ།

  རྣམ་དཀར་དད་ལྡན་ལྷ་སྡེ་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཆེད་ཞུ། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་མཆོག་གི་བྱིན་གྱ...