ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་ལས། ” ཀྱཻ་མ་སྙིགས་དུས་འདིར་སྐྱེས་པའི། །ཁྲི་གཙུག་བསྟན་ལ་གཤེ་བ་ཚོལ། །དེས་ནི་བུ་ཚས་ཕ་ཁུ་ཡི། །རིགས་རྒྱུད་ངན་པ་བཤད་དང་མཚུངས། ། ” ཞེས་གསུངས་སོ། །

སྡེ་ཚན།: གནའ་རབས།

0

མི་ནུབ་རྟག་འཆང་།

རྩོམ་པ་པོ། ཤེར་དབང་པ། [ཡོངས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་དགུ་བཅུར་བཞེས་པའི་གོ་སྟོན་རྟེན...

0

ཟླ་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།

རྩོམ་པ་པོ། དབྲ་ཁྱུང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཁྱུང་ཡུལ་ཀོ་རྒྱལ་དགོན་གྱི་དབུ་བླ་ཟླ་སྤྲུལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དབང་ག...

0

སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།

“སློབ་དཔོན་ཁྲི་ཐོག་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རྗེ། །ཚོ་སྤྱི་ཧོར་རྗེའི་མངའ་ཁུལ་འབྲོག་ཤོག་ཏུ། །རྨེའུ་གདུ...

0

ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའམ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེའམ་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། ༡༨༩༧ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ༡༩༣༦ ལོར་སྟོད་ཞང་ཞུང...

0

༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ།

“གདན་རབས་སོ་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཀོང་པོ་སྟག་བྲོ་སའི་ཞོལ་གཡག་འགོ ཡབ་བསྟན་པ་དང་...

1

༧སྐྱབས་རྗེ་དཔོན་སློབ་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས།

གདན་ས་ ༸ དཔལ་ལྡན་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་སློབ་དཔོན་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས། རྩོ...